1

برای ساختن یک میانبر (Shortcut) روی میز کار (desktop)، مراحل زیر را طی کنید.

 1. با فشردن همزمان کلید های Windows + M در محیط Desktop قرار بگیرید.

 2. اگر آیتمی در حالت انتخاب شده قرار داشت، با فشردن همزمان کلید های Control + Space آیتم ها را در حالت انتخاب نشده قرار دهید.

 3. کلید Applications را فشرده، و از منوی حاضر گزینه New و سپس Shortcut را انتخاب نموده و با کلید Enter آن را فعال کنید.

 4. هم اکنون باید پنجره ایجاد میانبر برای شما باز شده باشد. در اولین مرحله، از شما خواسته میشود که مسیر میانبر خود را وارد نمایید.

  • در صورتی که میانبر مورد نظر را برای یک فایل در کامپیوتر خود ایجاد میکنید، میتوانید از گزینه Brows برای مشخص کردن مسیر فایل استفاده نمایید.

  • در صورتی که قصد دارید آدرس سایت یا مکانی خارج از کامپیوتر خود را برای میانبر مشخص کنید، باید مسیر کامل آن را بنویسید. مانند:
   Ftp://example.com
   یا
   http://example.com
   که Example.com همان آدرس سایتیست که میخواهید به آن دسترسی داشته باشید.

 5. پس از مشخص کردن مسیر میانبر، با فعال کردن گزینه Next به مرحله بعدی بروید

 6. در این مرحله، از شما خواسته میشود که نامی برای میانبر ایجاد شده تعیین کنید. نامی را به دلخواه برگزینید.

 7. در آخر، با فعال کردن گزینه Finish به کار خاتمه بدهید.