1

در این انجمن شما میتوانید نرم افزارها، اسکریپتهای صفحه خوانها و یا افزونه های صفحه خوانها را قرار دهید. هر پست در این انجمن باید شامل یکی از آیتمهای مذکور باشد. این بدین معناست که ارسال پستهایی که حاوی سؤالات و یا درخواستهای شماست و معرفی نرم افزاری در آن صورت نگرفته است مجاز نیست.