1 مهم, بسته شده: در بارهء انجمن

توسط kianoosh

2منتقل شده: bgt یا پایتون؟

توسط mahdi

  • اطلاعات پاسخ وجود ندارد
  • اطلاعات نمایش وجود ندارد
  • اطلاعات آخرین ارسال وجود ندارد