مهم ! ایمیلی شامل لینک فعالسازی به آدرسی که ارائه کردید ارسال میشود . شما باید بر روی لینکی که دریافت میکنید کلیک کرده تا حساب کاربری جدید شما شود . این عمل باید تا 72 ساعت بعد از ثبت نام انجام شود ، درغیر اینصورت حساب کاربری پاک میشود.

قبل از ارسال فرم همه کادرهای با برچسب درشت باید تکمیل شوند.